Кредитна спілка «Чернігівський кредит»
телефони: 0 (462) 95-84-40;
+380 50 465-40-52; +380 73 159-56-54
e-mail: chernigiv_credit@ukr.net
  facebookВаші права та обов'язки як члена кредитної спілки

Для отримання послуг від КС, необхідно стати її членом, а для цього — пройти відповідну процедуру, сплативши вступний та обов'язків пайовий внески. Вступний та обов'язковий пайовий внески вносяться одноразово при вступі фізичної особи в спілку. їх розмір є однаковим для всіх членів КС. Вступний внесок є незворотнім, а обов'язковий пайовий повертається при виході з членів КС, при умові дотримання спілкою фінансових нормативів.

Як член кредитної спілки Ви маєте право:

 • Брати у кредитній спілці кредити та користуватись всіма іншими послугами, які вона надає.
 • Одержувати інформацію про стан своїх вкладів, про діяльність і фінансовий стан кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами та фінансовими звітами спілки.
 • Одержувати дохід на свій пайовий внесок.
 • Обирати й бути обраним до органів управління спілки.
 • Виносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки.
 • Ознайомлюватися зі статутом, внутрішніми положеннями кредитної спілки, протоколами засідань органів управління кредитної спілки, рішеннями, які приймають ці органи, іншими документами.
 • Брати участь у вирішенні всіх питань діяльності спілки шляхом голосування на загальних зборах.
 • Вийти із членів кредитної спілки в порядку, передбаченому Законом і Статутом спілки.

Як член кредитної спілки Ви зобов'язані:

 • Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки.
 • Дотримуватися статуту й інших актів кредитної спілки,виконувати рішення її органів управління.
 • Брати участь у формуванні майна кредитної спілки,а саме сплачувати вступні,обов'язкові пайові й інші внески відповідно до статуту кредитної спілки.
 • Виконувати інші обов'язки, передбаченні законодавством України та статутом кредитної спілки.
© Кредитна спілка «Чернігівський кредит» 2016-2017 р.