Кредитна спілка «Чернігівський кредит»
телефони: 0 (462) 95-84-40;
+380 50 465-40-52; +380 73 159-56-54
e-mail: chernigiv_credit@ukr.net
  facebookПро нас

Кредитна спілка "Чернігівський кредит" діє відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про кредитні спілки" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також інших законів і прийнятих відповідно до них підзаконних нормативно-правових актів.

Мета створення і завдання кредитної спілки

Кредитна спілка "Чернігіський кредит" – неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої Статутом кредитної спілки "Чернігівський кредит".

Принципи діяльності

Діяльність кредитної спілки грунтується на таких основних принципах:

 • добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки
 • рівноправність членів кредитної спілки
 • самоврядування
 • гласність

Для виконання своїх завдань кредитна спілка здійснює таку діяльність:

 • приймає вступні, обов’язкові пайові та інші види внесків від членів спілки
 • надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності
 • залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки .
 • виступає поручителем виконання членом кредитної спілки зобов’язань перед третіми особами
 • у разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об’єднаної кредитної спілки
 • розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Нацкомфінпослуг), та паї кооперативних банків
 • залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг
 • надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг
 • виступає членом платіжних систем
 • оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого їм кредиту
 • провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів

© Кредитна спілка «Чернігівський кредит» 2016-2017 р.