Кредитна спілка «Чернігівський кредит»
телефони: 0 (462) 95-84-40;
+380 50 465-40-52; +380 73 159-56-54
e-mail: chernigiv_credit@ukr.net
  facebookЧленство у кредитній спілці “Чернігівський кредит”

Для отримання фінансових послуг від кредитної спілки, необхідно стати її членом, а для цього – пройти відповідну процедуру, сплативши вступний та обов’язковий пайовий внески.

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни, які постійно проживають на території Чернігівської області та мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Щоб стати членом кредитної спілки необхідно:

  • подати встановленої форми заяву
  • пред'явити паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.
  • одноразово сплатити вступний внесок (10 грн.) та обов'язковий пайовий внесок (5 грн.)

Члени кредитної спілки можуть зберігати свої грошові кошти, накопичувати їх та отримувати додадковий дохід, а також мають можливість отримати кредит на споживчі потреби, ремонт, лікування, навчання, розвиток підприємницької діяльності та інші потреби.

Всі члени кредитної спілки мають рівні права та обов'язки незалежно від розмірів пайових внесків. Голосування на Загальних зборах відбувається за принципом: один член кредитної спілки, присутній на зборах, - один голос.

Припинення членства у кредитній спілці

Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з кредитної спілки. Спостережна рада або правління (у разі делегування йому цього повноваження) повинна розглянути заяву члена кредитної спілки та прийняти рішення про припинення його членства протягом одного місяця з дня подання такої заяви.

У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або виключення її внаслідок порушення цього Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.

Членові кредитної спілки, який вибуває, кредитна спілка виплачує всі його пайові внески та внески (вклади) члена кредитної спілки на депозитні рахунки разом із належним доходом після відрахування за заявою члена кредитної спілки його заборгованостей перед кредитною спілкою.

У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок та інші внески в резервний капітал їй не повертаються.

© Кредитна спілка «Чернігівський кредит» 2016-2017 р.